Proti celosvětově šířené hromadné výrobě čehokoli z nejrůznějších náhražek, proti anonymitě a univerzálnosti stylu vznikl Svéráz.

Znamená to, co jest „svého rázu“, co má svůj zvláštní – osobitý – ráz.

Chceme vzkřísiti řemeslnou práci co nejvíce využívající místních přírodních materiálů, tvořící nejen věc užitečnou svému účelu, ale též blízkou našemu srdci a oku lahodící.

Chceme, aby každý náš výrobek byl potřebný v každodenním životě, nestal se krátkodobou věcí spotřeby, ale - stejně jako dobré víno - zrál, získával časem na hodnotě a stal se "rodinným stříbrem" pro více generací.

 

Věříme, že Svéráz získá si Vaši důvěru opravdovostí materiálů a poctivě provedenou prací. Bude naslouchat všude, kde bude vyhledáván, a společným úsilím s těmi, kdož porozumějí, pomůže snad v obnově řemesel, by se povznesly z dnešního stavu.

 

Začali jsme nábytkovými prvky a předměty pro vinaře a milovníky vína, vycházejíc z tradic našeho lidového nábytku.

Kam (až) dojdeme, toť bude záležeti i na Vás.

Ve Znojmě, roku 2013.